السلام عليكم 🙂

من مبدأ متخليش على جهازك حاجه ملهاش لزمه .. هوست كان بروجيكت قديم لاحدى المواقع , مكتملش. فقولت اتشاركه معاكم برده 😀 , هو مناسب جدا لشركات الاستضافه. و بشكل عام خدمات الويب.

تقدر تحمل التمبلت PSD مجانا بالكامل من على دريبل .. الرابط الجاى دا 🙂

[otw_shortcode_button href=”https://dribbble.com/shots/2040706-Freebie-Host-Free-arabic-web-Psd-Template” size=”medium” icon_type=”general foundicon-inbox” icon_position=”left” shape=”round” color_class=”otw-pink” target=”_blank”]HOST – Free arabic PSD template[/otw_shortcode_button]

More Readings,

A tag cloud (word cloud, or weighted list in visual design) is a novelty visual representation of text data, typically used to depict keyword metadata (tags) on websites, or to visualize free form text. Tags are usually single words, and the importan...

Generative research is a more focused effort targeted at a deeper understanding of user needs and desires, and concept development through participatory design activities. Evaluative research combines more established methods to test emerging design ...

By now UX researchers are familiar with the importance of understanding the usage context of an interface–the physical environment where people are normally using an interface. Remote research opens the door to conducting research that also happens...

User Journey Maps try to capture the experience of a user during the interaction with the products. They are a visual trip of the user across the solution. Journey Maps are some kind of a journal, where user notes their feelings, pain points and the ...

Capturing the day-to-day context in which people engage with your product or service This captures what customers do, think, and use as they set out to achieve a goal that involves your product or service. It provides a framework that desig...

The Elito method was the first analysis method we used, and it is basically based on brute force thinking. The nature of this method is definitely data analysis since you use it to analyze data. The context that you will use this method is if you ...