السلام عليكم 🙂

من مبدأ متخليش على جهازك حاجه ملهاش لزمه .. هوست كان بروجيكت قديم لاحدى المواقع , مكتملش. فقولت اتشاركه معاكم برده 😀 , هو مناسب جدا لشركات الاستضافه. و بشكل عام خدمات الويب.

تقدر تحمل التمبلت PSD مجانا بالكامل من على دريبل .. الرابط الجاى دا 🙂

[otw_shortcode_button href=”https://dribbble.com/shots/2040706-Freebie-Host-Free-arabic-web-Psd-Template” size=”medium” icon_type=”general foundicon-inbox” icon_position=”left” shape=”round” color_class=”otw-pink” target=”_blank”]HOST – Free arabic PSD template[/otw_shortcode_button]

More Readings,

An interviewing technique that reveals connections between a product’s characteristics and personal values It builds on Means–End Theory, which posits that people make purchasing decisions based on consequences afforded by using the produc...

Usability Report, When reporting results from a usability test, you should focus primarily on your findings and recommendations that are differentiated by levels of severity.  Include the pertinent information from the test plan and present just en...

A property in which the physical characteristics of an object or environment influence its function. The term affordance was created by psychologist James J. Gibson, his best-known definition is taken from his seminal 1979 book, The Ecological Appro...

Card sorting is a method used to help design or evaluate the information architecture of a site. In a card sorting session, participants organize topics into categories that make sense to them and they may also help you label these groups. Used ...

Testing of prototypes, products, or interfaces by users of a system in design development This gauges human expectations against a designed artifact, determining whether something is useful, usable, and desirable. Testing should collect per...

Web analytics is the measurement, collection, analysis and reporting of web data for purposes of understanding and optimizing web usage. What we care about - as designers: This process provides a gateway for your organization to become invest...