عيدكم كله بركه وخير 😍

ربنا يرحم كل عزيز علينا مفارقنا فى العيد , و ربنا يرد كل غائب ..

ربنا يحقق كل امانينا .. قولناها او داريناها ..

دمتم بود .. دمتم سالمين 🙏🏻

More Readings,

Objects and environments that embody naturalness, simplicity, and subtle imperfection achieve a deeper, more meaningful aesthetic. Wabi-sabi is at once a world view, philosophy of life, type of aesthetic, and, by extension, principle of design. The ...

Anthropomorphic forms are appealing when they are dissimilar or identical to humans, but unappealing when they are very similar to humans. Anthropomorphic forms are generally appealing to humans. However, when a form is very close but not identical ...

The Elito method was the first analysis method we used, and it is basically based on brute force thinking. The nature of this method is definitely data analysis since you use it to analyze data. The context that you will use this method is if you ...

Dieter Rams, is a German industrial designer and retired academic closely associated with the consumer products company Braun and the functionalist school of industrial design. According to Dieter Rams, good design: Is innovative Makes...

Reporting and analyzing user queries submitted as search criteria on a site Analyzing words and phrases entered into a search provides insight into what people are looking for in order to evaluate how well content meets those needs. Site Se...

Usability Report, When reporting results from a usability test, you should focus primarily on your findings and recommendations that are differentiated by levels of severity.  Include the pertinent information from the test plan and present just en...