عيدكم كله بركه وخير 😍

ربنا يرحم كل عزيز علينا مفارقنا فى العيد , و ربنا يرد كل غائب ..

ربنا يحقق كل امانينا .. قولناها او داريناها ..

دمتم بود .. دمتم سالمين 🙏🏻

More Readings,

Content analysis is a research method for studying documents and communication artifacts, which might be texts of various formats, pictures, audio or video. Social scientists use content analysis to examine patterns in communication in a replicable a...

Design ethnography is ethnographic qualitative research set within a design context. It delivers results that inform and inspire design processes, for instance service design processes. It offers reference material about people's everyday life; thei...

Wizard of Oz prototyping. Wizard of Oz prototyping (WOZ prototyping) is a design methodology used in rapid product development to improve the user experience (UX). WOZ prototyping requires developers to create a rudimentary model of the completed pro...

The process of using spatial and environmental information to navigate to a destination. Whether navigating a college campus, the wilds of a forest, or a Web site, the basic process of wayfinding involves the same four stages: Orientation, Route...

Using web-based tools to reveal statistically relevant data for usability enhancements Enables design teams to leverage web-based tools to collect statistically significant information about what people are doing on your website or web application. ...

A tendency to find forms that appear humanoid or exhibit humanlike characteristics appealing. In 1915, worried that their straight-sided bottle could be easily confused with those of imitators, the Coca-Cola company set out to create a distinctive n...