عيدكم كله بركه وخير 😍

ربنا يرحم كل عزيز علينا مفارقنا فى العيد , و ربنا يرد كل غائب ..

ربنا يحقق كل امانينا .. قولناها او داريناها ..

دمتم بود .. دمتم سالمين 🙏🏻

More Readings,

The cognitive walkthrough is a usability evaluation method in which one or more evaluators work through a series of tasks and ask a set of questions from the perspective of the user. The focus of the cognitive walkthrough is on understanding the syst...

Using web-based tools to reveal statistically relevant data for usability enhancements Enables design teams to leverage web-based tools to collect statistically significant information about what people are doing on your website or web application. ...

A tendency to interpret shaded or dark areas of an object as shadows resulting from a light source above the object. Humans are biased to interpret objects as being lit from a single light source from above. This bias is found across all age range...

The placement of elements such that edges line up along common rows or columns, or their bodies along a common center. Alignment The whole point of the alignment principle is that nothing in your slide design should look as if it were pla...

User Journey Maps try to capture the experience of a user during the interaction with the products. They are a visual trip of the user across the solution. Journey Maps are some kind of a journal, where user notes their feelings, pain points and the ...

Usability Testing refers to evaluating a product or service by testing it with representative users. Typically, during a test, participants will try to complete typical tasks while observers watch, listen and takes notes.  The goal is to identify an...